Pasztellek

A pasztell az egyik legősibb technika.

„Anyagát illetően teljesen megegyezik azzal a színes agyagröggel vagy széndarabbal, amelyet a barlanglakó ősember használt első ábrázolásaihoz. […] A pasztell átmenet a rajz és a festés között. A rajzolástól indult el, és fokozatosan festéssé fejlődött.”
(Szőnyi István)

A pasztelltechnika szépsége egyszerűségében és közvetlenségében rejlik, de ezt csak hosszú munkával megszerzett tapasztalatok árán sajátíthatja el a művész.
(Szőnyi István után szabadon)