Olajfestmények

Az egyik legkifejezőbb és sokak számára talán legkedvesebb festészeti technika az olajfestészet. Titka abban rejlik, hogy szinte bármilyen téma bármilyen stílusban vászonra vihető vele, és nem a lehetőségek korlátaival kell küszködni, csupán alkotni. Nem csoda hát, hogy az impresszionizmus számára is oly kedveltté vált és maradt még mind a mai napig. Joggal emlegetik, mint a modern művészet előfutárát, melyben néha mégis fel-felfedezhetjük a régi klasszikusok hatásait. Nem véletlenül nevezik a fény festészetének, hiszen úgy adja vissza az élményt, ahogyan az első benyomásként megjelent a művész szemei előtt.

« 1 A 2 »

Az alkotásokat közelebbről szemügyre véve tűnik csak fel igazán, hogy az impresszionista festészet milyen nagy szakmai tudást és művészi érzéket követel meg. Ilyenkor jól megfigyelhető az ecsetkezelés minden apró mozdulata, a lendületes vonásoktól egészen az óvatosan odavetett foltokig. Magát a teljes művet viszont távolról érdemes szemlélni, mert az egyébként csak könnyed vonalak így alkotnak egy egészet, és így válnak az apró foltok virágos rétté, vagy a hosszanti sávok csillogó víztükörré.